Incepere proiect “Grant pentru capital de lucru Zynk Software Srl”

S.C. ZYNK SOFTWARE S.R.L., cu sediul în Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Dima, nr. 28/33, tel. +40(0)364730608, înregistrată sub nr. J12/1136/2010 la oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 27193795, reprezentată legal prin Mateș Gheorghe, în calitate de Beneficiar, derulează începând cu data de 09.12.2020, proiectul “Grant pentru capital de lucru Zynk Software SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CLUJ-NAPOCA, având contractul de finanțare nr. M2-1414 din 08-12-2020, în valoare totală de 646373.55 RON, din care 562063.95 RON grant si 84309.60 RON cofinanțare.

Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 1414 din 22.10.2020: 646373.55 RON (din care 562063.95 RON grant si 84309.60 RON cofinanțare)

Data începerii proiectului: 09.12.2020
Data sfârșit proiect: 07.06.2021
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-1414
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii.

Date de contact:
S.C. ZYNK SOFTWARE S.R.L.,
Mateș Gheorghe
Administrator
Str. Gheorghe Dima, nr. 28/33, Cluj-Napoca, 400358, județ Cluj, telefon: +40(0)364730608,
e-mail: [email protected]

https://www.zynksoftware.com/

We use cookies on our website to give you the most relevant experience. Find out more in our privacy policy.